fredag 31 oktober 2008

Vaart kontor blir snart klart


Idag aer det ganska lugnt haer. Lucas och Norman aer baada paa begravning. Det aer mycket viktigt att naervara ocksaa paa avlaegsna slaektingars begravningar, annars blir det mummel i slaektleden aeven om man inte traeffats paa aaratal, suckade Lucas. Vi har folk haer som jobbar med vaart friluftskontor och kanske kan vi flytta in om naagon vecka. Leif kommer paa Soendag med en liten valp, en Rhodesian Ridgeback -en liten kille. Det skall bli spaennande o se hur vaar Gurli reagerar. Hon blir ju naestan som mormor med sina 11 aar paa nacken. Idag kaenns det verkligen som vaatvarmt omslag med 36 grader i skuggan. Kjell tog foer foersta gaangen haer en siesta paa en timme. Vi har luftkonditionering i vaart rum saa det aer svalkande att komma in daer. Om man har ett aerende till naagon granne saa aer det laempligast att komma tidigt paa morgonen eller sent paa eftermiddagen. Mellan 13.30 - 16.00 har de flesta siesta. Daa ringer man inte heller. Alla laegger sig tidigt och gaar upp vid 5-6-tiden paa morgonen - saerskilt nu naer sommaren naermar sig. Alla vill ha regn baade maenniskor, natur och djur. Ikvaell skall vi aeta marinerad kudu med stekt potatis och sallad. Kanske festar vi paa en flaska roett ocksaa. Haer laeggs taket paa vaart blivande kontor. Trevlig helg oenskar
Kjellotina

torsdag 30 oktober 2008

Musina - en smaeltdegel


I morse aakte vi till Musina 12 mil haerifraan foer att gaa till vetrinaeren med Gurli - som har problem med oeronen. En extraanstaelld Zimbabwier foeljde med foer att gaa till doktorn - han hade stora problem med ryggslutet och ena benet. Norman som aer huschef foeljde ocksaa med foer att ordna med en begravning. Veterinaerbesoeket gick fort och vi fick medicin baade rengoerande, inflammationshaemmande och pencillin. Hoppas det hjaelper. Paa vaegen stoette vi paa ett gaeng babianer som ser ut som de aer ute o liftar ungefaer men vi tar over huvud taget inte upp liftare. I Musina aer det alltid fullt med folk fraan Zimbabwe och maanga letar i soptunnor efter mat eller flaskor som de kan panta. Man keanner sig skaemmigt priviligierad naer man glider in med sin bil. Vi gaar paa banken daer och det aer viktigt att haalla i pengarna och ha stenkoll hela tiden. Idag stoette vi paa en riktig trashank en kille paa 12 som var albino - vi gav honom 20 rand foer att han vaktat bilen. Man foerstaar vidden av katastrofen i Zimbabwe naer man ser allt paa naera haall. Vi har och har haft maanga extraanstaellda haer fraan Zimbabwe och de jobbar mycket haart gaena loerdag och soendag ocksaa foer att faa pengar att koepa hem mat till familjen som oftast aer kvar paa plats.Paa bilden en Zimbabwie familj som jobbar paa Sommerville. Mamman har med sin 12-aariga syster som barnvakt. Hon border ju gaa i skolan - men har det aendaa baettre haer.
Vi skrev ut bilder till dem och det uppskattades verkligen.
Vi skriver igen
KjelloTina

onsdag 29 oktober 2008

Tur att vi inte aer vegetarianer


Vilt aer vaar staendiga foeda haer och det aer olika typer av antiloper. Kudu, eland, impala aer vael de vanligaste och naer vi sjaelva gaar ned och tar naagot i frysen vet vi saellan vad det aer foer naagot. Koettet aer jaettegott men vi laengtar efter fisk och skaldjur o saa snart vi kommer in till stan aeter vi om moejligt - endera vegetariskt eller fisk. Tina tyckte att krokodil var en laeckerhet men Kjell var inte lika foertjust. Vi lagar vaart eget kaek och det kaenns bra. Naer vi har gaester haer eller Leif och Mariah aer haer lagar vaara damer i koeket maten. Det smakar alltid mycket bra. Haer finns det bredbar cheddar-ost paa glasburk som vi aldrig sett i Sverige. Dessutom en massa olika sorters faarost - som vi aldrig smakat foerut. Folket haer aeter en slags majsgroet som kallas milli-milli och den smakar absolut ingenting men innehaaller foermodligen en massa naeringsaemnen. Foerutom loen i pengar faar de en saeck majsmjoel och ett par kilo koett varje maanad. Det aer praktiskt - eftersom folk har laangt till affaeren. En av boerna haer hade maanga anstaellda till sina odlingar. Han betalade inte bara daaligt utan tog igen en stor del av loenen genom att ha en liten affaer foer de svarta anstaellda och tog bra betalt foer sina varor. De hade svaart att ta sig de 6 milen till Alldays utan fortskaffningsmedel. En svart kvinna som var lite av en entreprenoer oeppnade en affaer och hyrde lokal av en mer vaelvillig boer. Hon tar inga oeverpriser utan ser bara till att hennes lilla vaelbesoekta affaer gaar runt. Idag har vi aetit aegg, tomater, faarost, broed och lite kaviar till lunch. Frukten haer aer jaettegod och loeken aer fantastisk. Vinet aer baade billigt och gott. Vi har faat naagra reaktioner paa vaar blogg. Det aer jaettekul med feedback daa blir vi mer motiverade att skriva. Naer jag kommer fraan koeket har jag gaat ungefaer 25 steg daa jag kan saetta mig o vila i soffgruppen paa bilden. Kjell brukar sitta daer o spela gitarr ibland naer andan faller paa.
Vi hoeres

måndag 27 oktober 2008

Regnet kom aldrig - den haer gaangen- tyvaerr


Mulet, lite blaasigt bara 20 grader i naagra dar. Vi trodde paa regn men vi bedrog oss. Idag aer det maandag och 30 grader drygt. Jag har stegat huset fraan koeket som ligger i ena aenden till och med Leif och Mariahs rum i den andra. Jag kom upp i 118 steg vilket betyder omkring 100 meter med mina inte saerskilt laangbenta steg. Det aer alltsaa ganska stort men det finns bara tvaa sovrum Kjells o mitt och Leifs. De andra sovrummen ligger i gaesthusen alldeles bredvid och de aer 5 till antalet, men man kan bo ganska maanga haer foer det finns 3 rum med dubbla sovplatser. Paa maandaagar har vi alltid "styrelsemoete" med Lucas vaar PH, Norman som aer chef foer huset o saa Louis, vaar mekaniker, som ocksaa aer den ende vite anstaellda haer foreutom Kjell o jag foerstaas. Han paapekar alltid att han var en skrivning ifraan ingenjoersexamen - och han aer otroligt maangsidig och duktig. Moetena handlar om: Vad aer paa gaang, hugga traed, reparera bilar, se om vaegar o staket och vad behoever inhandlas.Vem goer vad och saa vidare. Skall vi ha gaester gaar vi igenom det. Just nu skjuter vaar dam sin andra elefant om hon nu lyckas. Det skall tydligen vara dubbel elefant-uppsaettning. En vattenledning sprack idag och Kjell var ute och hjaelpte till att reparera efter baesta foermaaga. Damerna i koeket Flora och Jane aer tvaa bastanta och bestaemda damer-som nog tycker att vi inkraektar paa deras revir lite naer vi lagar mat aat oss. Ibland undrar vi hur maanga laesare vi egentligen har eftersom vi faar saa faa kommentarer till vad vi skriver. Kanske eldar vi foer kraakorna? Det vore kul att veta vilka laesare vi egentligen har. Skicka gaerna en blaenkare paa Tinas privata mailadress som gaar direkt till oss christina.winner@telia.com. Naer jag vandrat omkring 95 steg passerar jag det som finns paa bilden. Notera Gurli vaar fina hund under bordet.
Vi ger inte upp skrivandet aennu
kjellotina

lördag 25 oktober 2008

Vilket klipp !


Kjell kaende sig laanghaarig och eftersom vi aendaa skulle in till Alldays tyckte han att det var en god ide' att klippa sig i ett litet plaatskjul oeppet mot gatan som en svart kille har. Ett bilbatteri fick fungera som elleverantoer och en bilbackspegel foer kunden att kunna beskaada maesterverket. Frisoeren hade oeverhuvudtaget ingen sax utan bara en apparat som man egentligen snaggar med. Kjell satte sig tillraetta och blev klippt med maskinen och det blev mer aen lovligt ojaemnt. Totalt avskalat paa vissa staellen och lite laengre haer och var. Maanga svarta som passerade log och tyckte det var kul att en vit kille satt daer o blev klippt. Fraagan aer om denne klippare oeverhuvud taget hade naagon frisoer utbilning. Priset var daeremot ett klipp: Rand 20 omkring 17.50 Skr. Naer vi kom hem tog jag fram saxen och gjorde mitt baesta foer att jaemna till frisyren om man nu kan kalla det frisyr. Saa nu aer han baade klippt och skuren. Det var i alla fall en haeftig upplevelse tyckte Kjell och jag maaste nog haalla med men aer glad att jag klippte mig i Polekwane och inte i Alldays. Paa vaagen hem saag vi en hel hord med gnu som sprang oever vaegen inne paa ranchen. Det aer mulet idag och regnet haenger i luften men har svaart att komma till skott. Kjell foersvann precis naer jag fotade - kanske aer han inte haagad att visa sig paa bild Det saegs foerresten om Alldays att orten faatt sitt namn av en invaanare som alltid tog sig ett rus paa eftermiddagen och vaknade foerst naesta morgon. Han trodde daerfoer att livet bara bestod av dagar - Alldays.
Vi skriver igen

fredag 24 oktober 2008

Ibland undrar man?


Idag skjutsade vaar mekaniker maanga av vaara anstaaellda till Makado en stad saa daer 10 mil haerifraan. Det aer loenehelg och daa vill man in till staden och saetta fart paa loenen. Kjell o jag undrar ibland om vi inte skulle haalla en kurs i ekonomiskt taenkande. Det aer sa laett att goera av med foer mycket pengar naer man kaenner sig rik och aer "kung i baren". De flesta av vaara anstaellda dricker ingen alkohol men pengarna tycks foersvinna aendaa ganska snabbt. Vi aer ensamma i huset och har suttit ute och aetit kudukotletter i vinsaas med potatisgrataeng. En laeckerhet. Ibland laengtar vi efter raekor och lax men haer vankas det vilt i massor - i olika former. Ibland kaennar man sig mycket fraemmande infoer den afrikanska kulturen och vid andra tillfaellen kaenns det som att vi aer alla mycket lika varandra oavsett fraan vilket land vi kommer.Vi var paa en begravning. Lucas vaar PH och chef haer paa ranchen hade en bror som dog och daa deltog vi i begravningen. De tackade markaegaren Leif foer att de fick begrava sin slaekting paa omraadet. De soerjande kvinnorna sjoeng mycket vackert och det var staemningfullt mitt ute i bushen och Leif var tvungen att yttra naagra vael valda ord som markaegare. Haer finns ingen allemansraett utan det handlar om vem som aeger vad. Leif foerstaar vikten av att upplaata mark foer gravar och speciella kulturevengemang vilket ger en positiv atmosfaer som smittar av sig utanfoer ranchen. Det aer inte alltid sjaelvklart foer de boer som finns i omraadet att respektera de svartas traditioner. Paa bilden de kvinnor som sjoeng saa fint paa begravningen.
Paa aaterhoerande
Kjellotina

Ibland undrar man?

torsdag 23 oktober 2008

Ett doedligt dopp foer en antilop


Naer vi var paa Somerville foer naagra dagar sedan fick vi hoera att en gravid Kudu kommit innanfoer grindarna och lyckats ramla i poolen mitt i natten naer det var moerkt. Hon kom inte upp och eftersom ingen bor i huset laengre saa hittade man henne foerst tidigt paa morgonen. Kjell o jag taenkte paa hennes chock och doedskamp naer hon inte kom upp. Folk haer aer krassare aen saa och tyckte att det var bra att hon legat saa kort tid i poolen foer daa kunde man anvaenda koettet. I gaar naer vi var i Polekwane - en naett resa paa 40 mil tur och retur saa fick vi de foersta regndroppar vi upplevt haer sedan vi kom foer naestan 2 maanader sen. Vi besoekte revisorn, var paa banken och haemtade medicin Jag klippte mig ocksaa kortkort och blaaste haaret och regnet kom precis naer jag kom ut. Men haer i Afrika aer det inte saa viktigt med frisyren blir man inte bloet i haaret av regn saa blir man det av svett. Fick just hoera att den amerikanska damen har skjutit sin elefant. Hon har foersoekt sen foerra loerdagen men har tyckt att tjurarna inte var tillraeckligt stora. Nu hittade de en bjaesse till tjur som fick saetta livet till. Foerhoppningsvis en snabbare doed aen vaar kudu i poolen. Paa tal om elefanter saa har vi faktiskt en paa vaeggen haer som Leif har skjutit.
Vi kommer igen
Kjellotina

måndag 20 oktober 2008

Bei Bridge Zimbabwe


Take Sure - vaar konstnaer - kom till oss och beraettade att han hade problem med att skicka hem pengar till sin fru och sina tre barn. De har inget bank-konto och aer kvar i Zimbabwe medan han arbetar haer. Kjell o jag taenkte att nu slaar vi tvaa flugor i en smaell. Vi skjutsar honom hem och faar samtidigt se en del av Zimbabwe. Vi fick raadet att ta med oss registreringsbevis foer bilen och papper paa att ranchen tillaet oss ta in bilen i Zimbabwe. Vi aakte tidigt paa morgonen med matsaeck med oss eftersom det inte finns naagot i Zimbabwe oeverhuvud taget. Vi passerade Messina och handlade med oss lite godis och leksaker till barnen. Take Sure handlade ocksaa en del och daerifraan var det bara ett par kilometer till graensen. Daer tog en byraakratisk excercis vid som skulle faa till och med Uppsaliensiska byraakrater groena av avund. Paa den sydafrikanska sidan fick vi deklarera bilen och fylla i div papper som hade med vaar utresa att goera. En o annan staempel blev det men vi lovar, Zimbabwe aer verkligen det foerlovade landet naer det gaeller att frossa i staemplar. Det var div viseringsstaemplar i passet, det var staemplar paa bilens reg bevis, paa den obligatoriska tillaeggsforsaekringen samt paa ytterligare ett hundratal staellen. Staemplar smaellde hela tiden i inresehallen, ungefaer som ett nyaarsfyrverkeri! Vi var dessutom tvungna att betala div avgifter hit o dit, biltull in o ut, vaegskatt, forsaekring, visering o s v...till slut hade dom plockat av oss hela reskassan foer dagen. Ska ni in paa snabbvisit i Zimbabwe saa se till att ni har ordentligt med pengar for ofoerutsedda byraakratavgifter! Men det var vaert all tid och alla staemplar att faa haelsa paa Take Sure och hans familj. De bodde bara ett par kilometer fraan graensen i en Township = samhaelle, i ett hus paa ungefaer 5 kvadrat. 1 kvadrat var foer mor o far o tre barn. De bjoed in oss och barnen gjorde stora oegon. De hade nog inte sett en vit maenniska ens paa vykort. Inget vatten, ingen el, ingen toalett. Det fanns en allmaen saadan beraettade de. Det var verkligen en upplevelse att sitta daer med dem och dela vaar matsaeck och se ungarnas glaedje oever vaara medhavda leksaker och godis. Vi kaende oss hedrade oever att bli inbjudna till familjen. Vi foeljde med Take Sure till en affaer och daer fanns bara cigaretter och kex. De som har moejlighet aaker till Messina i Sydafrika och handlar. Det aer 2000% inflation i Zimbabwe och det aer verkligen ingen oeverdrift att saega att det inte finns naagonting alls varken mat, bensin eller naan samhaells-struktur oever huvud taget. De flesta skolor aer staengda foer laerarna faar inget betalt och maanga har flytt faeltet. Alla vi moette haelsade vaenligt paa oss och vi kaende oss vaelkomna. Det bodde mycket folk i Bei Bridge men vi saag inte en enda vit maenniska paa hela dagen. Paa vaeg daerifraan stannade vi till ljudet av en fantastisk kvinnokoer som sjoeng otroligt vackert. Det var en kyrkokoer och vi lyssnade foerundrade. Mitt i all denna fattigdom var maenniskor vaenliga, rena och prydliga och hade riktigt fina klaeder. Vaermen, maenniskorna och alla intryck gjorde att vi stupade i saeng och sov foere klockan 21.00. En ofoergoemlig och lite overklig upplevelse tog totalt musten ur oss.
Paa bilden Take Sure och hans familj.
Vi hoers
Kjellotina

lördag 18 oktober 2008

Elefantjakt


I morse vaecktes vi av en Professional Hunter som kom med sin kvinnliga elefantjaegare foer att betala Rand 15.000 i foerskott foer att oeverhuvud taget faa jaga elefant. Ranchen har faat 4 elefanttillstaand vilket innebaer att det aer OK att skjuta 4 elefanter under aaret. Nu skall de sista 2 skjutas och det kostar Euro 7000 + US$ 30.000. Det finns massor av elefanter haer och man vill att det skjuts av ett antal foer att det inte ska bli foer maanga. Den kvinnliga elefantjaegaren var visserligen klaedd som en jaegare men hon var mycket maalad saa man skulle kunna tro att hon skulle paa naan typ av coctailparty. Hennes kommentar naer hon kom in till vaart oernaeste var . Ni bor verkligen i paradiset! Idag var vi till Krokodilfarmen foer att betala en skuld och daa de fick hoera att det var elefantjakt paa gaang - fraagade hon om de ville ha koettet annars var det mums foer krokodilerna. Hon beraettade ocksaa att hon hade 4000 krokodilaegg och raeknade med att faa ett par tusen till. I morgon aaker vi till Zimbabwe tillsammans med Take Sure som skall hem till familjen och laemna pengar och vi passar paa att aaka dit oever dagen. Haer brukar elefanterna ofta haalla till, Men inte just naer vi tog detta foto.
Paa aaterhoerande
Kjellotina

fredag 17 oktober 2008

Namn o nytt


Tack foer alla trevliga namnfoerslag som saeger naat om sin baerare. Thoughtful foer den tankfulla Generoes foer den givmilde, Considerate den omtaenksamme-, Creative -den kreativa och Straight forward foer den raettfamme och Fantasy foer den fantasifulla o saa Monica foerstaas som sedan laenge heter Action Directe - snabbt och elegant fixar hon sina arbetsuppgifter aat Leif. Foer naagra dagar sedan landade ett litet Cessnan-plan paa Somerville' s airstrip mitt i bushen 1000 meters landingsbana. Vi kaende oss som flygledare naer vi uppgav ''the coordinates'' foer piloten.Vi aakte dit och kollade av saa att inga djur fanns paa banan, saasom elefanter, giraffer eller dyligt. Det finns ingen taxfree eller boarding-gate, men det finns en fantastisk natur intill banan. Landningen gick bra och vi aakte till Kruidfontein foer att kolla brandsekerhet etc. Paa vaegen stoette vi paa minst 9 giraffer i grupp. De stod o kollade in oss - saa vi undrade vem som var mest nyfiken paa vem egentligen. Just nu aer det 36 grader varmt och det kaenns raett meningsloest att foersoeka ha en frisyr av naat slag. Detta aer en bild fraan vaar tur upp paa Face Mountain.
Paa aaterhoerande
Kjellotina

onsdag 15 oktober 2008

"A pain in the as" e tillbaka helskinnad!


Just naer vi boerjat foertvivla paa allvar hoerde vi ett svagt jamande och vaar lilla tuffing kom gaaende mot oss. Lite luggsliten o mager men efter lite mat och vila var han i god form igen.
Det saegs ju att katter har sju liv och det verkar staemma. Vaar lilla djurfamilj aer nu fulltalig.
Jag brukar prata om hur fin solnedgaangen aer haer och saa haer saag den ut i dag.
Love more har vi tagit som foersta namn haelsar
Kjellotina

En konstnaerssjael fraan Zimbabwe


Take Sure - heter vaar vaen fraan Zimbabwe som aer haer och taeljer traefigurer och maalar mycket fina grejer. I vaart rum har han maalat "the big five" paa vaeggen. Han aer gift i Zimbabwe men eftersom det inte finns naagot som fungerar daer aer han jaetteglad att ha arbete haer paa ranchen en tid framoever. Han aer en mycket vaenlig sjael som blev otroligt glad foer den dricks han fick av Mats som koepte en av hans traefigurer. Vi haemtade honom i Messina efter att han tagit sig oever graensen fraan Zimbabwe. Hans fru heter Patience och hans barn heter Take More. De aer kvar i hemlandet och han handlar haer och smugglar oever graensen. Maanga fraan Zimbabwe aaker oever graensen foer att handla eftersom det aer tomt i affaererna i Zimbabwe och en inflation paa 2000 procent. Kjell och jag har koept oljefaerger och duk aat honom och naer han aer klar med allt som skall goeras paa ranchen saa skall han faa maala ett par tavlor att ta hem.
Naer vi hoer alla fantasifulla namn som finns haer saa tycker man att vaara svenska namn aer ganska traakiga. Taenk dig att heta honest - och vara en riktig bedragare. De haer namnen staeller lite krav paa sin baerare. Love more aer ett namn som jag tycker alla borde heta som foersta namn. Heter man Welcome - ja daa aer man Welcome everywhere. Take Sure i arbete syns paa bilden. Har ni synpunkter om namn som verkligen saeger naagot om personen saa hoer gaerna av er.
Kjellotina

tisdag 14 oktober 2008

Inte bara vilda djur


Vi har en jaettefin hund en Rhodesian Ridgeback som heter Girly hon hade en kompis som hette Flicka av samma ras. Det var hon som dog av ett bett av en svart mamba bara naagra dagar innan vi kom ned. Iboerjan var hon lite deppad och saknade sin kompis men nu verkar hon maa baettre. Vi aer alltsaa "plasthusse och plastmatte" till denne fina hund. Vi har ocksaa tvaa katter en graa och en som aer vit och svart. Det svartvita aer liten men en riktig tuffing och naer hon vill ha uppmaerksamhet saa biter hon oss i taarna lite laett och kan var hur efter- haengsen som hellst. Vi doepte henne direkt till "a pain in the as". Nu har vi inte sett henne paa tvaa dagar och aer oroliga att naat kan ha haent henne. Hon aer ju av det mer aeventyrliga slaget. Kjell har gaatt ut med Girly en liten stund och det aar i skrivande stund - omkring klockan halv nio paa kvaellen cirka 38 grader varmt. Girly aer gammal foer att vara en saa stor hund hela 11 aar. Haer aer hon paa bild - vaar jaettefina hundkompis.
Vi hoers
Kjellotina

söndag 12 oktober 2008

Vi besteg Face Mountain


Fraan vaart oernnaeste ser vi ett berg som ser ut som ett ansikte i profil. Det aer mycket vackert och en morgon besteg Leif och Mariah, Kjell o jag det berget. En fantastisk upplevelse. Vi hittade laemningar fraan bronsaaldern och kanske aennu tidigare. Smaa skaervor som varit kokkaerl och en boplats omgiven av en stenmur. Vi kaende historiens vingslag skjoelja oever oss med vinden. Vi gick ocksaa ned i grottan som stenarna bildade och daer var det svalt och skoent. Kaenslan av att ingen bestigit detta bergsmassiv paa saekert 1000 aar var maektig.Face Mountain ligger paa Mapungubwe Game Reserve och man kan saega att det aer en signatur foer ranchen. De flesta av vaara gaester besoekte Face Mountain och blev lika beroerda som vi. Idag har vi varit till Kruidfontein och haemtat mat och dryck som blivit kvar och paa vaegen saag vi ett gaeng elefanter. Berget ser inte saa hoegt ut paa bilden men det bildar en maensklig profil som verkar titta ned paa oss naer vi befinner oss i dalen nedanfoer.

Paa aaterhoerande
Kjellotina

lördag 11 oktober 2008

Nu har gaesterna laemnat oss


Det aer alltid trevligt naer det aer gaester haer - daa blir det mycket prat om vilka djur man sett paa Safari och de som jagat jaemfoer gaerna sina trofeer. Naer man skjuter ett djur foer foersta gaangen saa aer det tradition att jaegaren smakar paa testiklarna. Man steker dem foerst. Ingen laekkerhet direkt men tar man en tugga tillsammans med lite bush vodka d v s hembraent saa gaar det ner. Naagra av gaesterna blev jagade av en ilsken elefant och de som inte sett elefant visste inte om de skulle bli avundsjuka eller tacksamma att slippa den ilskna elefanten. Leif och Mariah aakte ocksaa hem idag efter att ha varit haer i drygt en vecka. Paa eftermiddagen naer alla aakt tog Kjell o jag ett bad i poolen och gick upp paa broelloppssvitens terass och saag solnedgaangen. Kjell aer glad foer han har faatt in kval- matchen Portugal ; Sverige paa Tv:n haer som har hur maanga kanaler som helst. Naer alla svenska gaester aakte saa kaendes det lite konstigt att stanna kvar - men den kaenslan gick snabbt oever vid poolkanten i solen i Oktober. Den lyxen aer man som svensk inte van vid att uppleva annat aen moejligen en kort period paa en semesterort under vinterhalvaaret.
Haelsningar
Kjell o Tina

onsdag 8 oktober 2008

Elefanter kan staella till det


I morse naer vi vaknade fanns det inget vatten alls. Elefanter har dragit upp ledningar ute i buschen saa nu aer maanga av personalen ute och fixar ledningarna. Eftersom vi har gaester saa hoppas vi faa tillbaka vattnet innan de kommer tillbaka fraan Safari. I tisdags aat vi krokodil. Det var jaettegott tycker jag men Kjell fegade ur lite och gav det mesta av koettet till katten. De svarta anstaellda vaegrar att aeta krokodil men de flesta av gaesterna tyckte det smakade bra. Idag besoeker de Krokodilfarmen och jag tror att det aer bra att detta inte skedde innan Krokodil-middagen. Paa den haer farmen foeder man upp krokodiler och Du kan - om du vill - haalla en liten krokodil-unge i handflatan. Saa smaa aer de faktiskt som nyfoedda. Du kan ocksaa koepa vaeskor, skaerp, plaanboecker och annat i krokodilskinn. Kjell aer foer tillfaellet ute och jagar med Leif och en av gaesterna. Han skall fungera som "tracker". Bilden visar ett vackert maalat piano i typiska afrikanska faerger.
Vi hoers igen
Tina

tisdag 7 oktober 2008

Social Insats


Man kan saega att Mapungubwe Game Reserve aer en blandning mellan ett affaersdrivande foeretag och ett socialt projekt. Igaar aakte vi med en av de anstaelldas hustru och deras lilla son paa tvaa aar till doktorn. De hade dagen innan varit hos en "Sangoma" som aer en person som aervt sin klokhet sedan urminnes tider. Klok gumma eller gubbe som kan jaettemycket om kulturen och botande vaexter med mera. De har en enorm paaverkan paa maenniskorna haer. Naer de varit hos Sangoman fick de reda paa att barnet skulle oeverleva. Foer saekerhets skull staellde sig mamman paa morgonen med barnet foer att lifta till laekare. Hon fick ingen lift och foerst paa eftermiddagen fick vi hoera om detta. Vi tog bilen och skjutsade henne och barnet fick medicin. En Sangoma har en enorm makt. Om naagon i en grupp har stulit raecker det med att hota med att aaka till Sangoman foer att den skyldiga skall erkaenna. Man tror att Sangoman skall finna ut sanningen och daa vill man gaerna slippa resan dit. Idag blir et krokodilmiddag men vi trodde vi skulle faa aeta den raa eftersom elen var av hela morgonen. Den skall tydligen stekas och sedan in i ugnen med pepparsaas. Haer staar Flora i koeket med maten. Titta paa utsikten - ingen glasruta mellan henne och naturen.
Vi aaterkommer
Kjellotina
Tina o Kjell

måndag 6 oktober 2008

Tillbaka efter datakrasch


Hej alla eventuella laesare. I en vecka har vi varit avkopplade fraan naetet. Detta er Afrika och daa faar man raekna med alla eventualiteter. Nu har vi 20 gaester haer och Mariah o Leif. Vi saag elefanter en jaettegrupp foer ett par dagar sedan och idag var Kjell ute med Leif och skoet en Impala saa att vi faar fraescht koett till gaesterna. Vi har hyrt in PHs det vill saega Professional Hunters som tar med gaesterna paa Safari eller jakt. Vaar egen Lucas kan inte vara oeverallt. En del bor haer med oss paa berget och andra i Kruidfontein. Alla gaester verkar trivas och de stannar till paa loerdag saa vi har fullt upp. Just nu aeer det siesta men vid 15.00 tiden baer det av igen ut i bushen foer vaara gaester.Det finns gott om giraffer haer. Den haer bilden tog vi men mot solen saa lite otydlig men dock. Vi hoers igen.
Kjell o Tina