söndag 12 juli 2009

Historisk personlighet!

Steve Biko, Black consiousness-rörelsens karismatiske ledare som blev torterad till döds 1977 - det har vi skrivit om - Han förbjöds redan 1971 av apartheidregeringen att tala med mer än en person i taget och blev arresterd vid en vägspärr 1977. Han kom aldrig ut ur fängelset mer. Hans död är höljd i dunkel men de flesta är ense om att han blev torterad till döds i fängelset. Apartheid-regimen fruktade honom då han var en sån fantastisk talare och ledare och fick människor med sig. Han ville höja de svartas tro på sig själva och att de skulle känna stolthet över sin färg och sin kultur. Han gjorde det genom att t.ex säga: "En förtryckares främsta vapen är den förtrycktas inställning." Hans namn och hans citat fick inte nämnas överhuvudtaget under apartheidtiden. Han var och är en stor hjälte för många svarta. Idag kan ingen hindra varken mig eller nån annan att citera honom. "Det är bättre att dö för en idé som kommer att leva - än att leva för en idé som kommer att dö".

Inga kommentarer: